Teknologirådet - sekretariatet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1999 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 25900
Navn: Teknologirådet - sekretariatet
Kort navn: Teknologirådet
Engelsk navn: Norwegian Board of Technology
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Politikkutforming
Overordnet departement: Kunnskapsdepartementet
Overordnet: Norges forskningsråd
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 981024125