Kulturdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1991 37 59 96 37 42 79 17 17
1992 37 52 89 37 40 77 12 12
1993 38 57 95 36 45 81 2 12 14
1994 45 59 104 44 47 91 1 12 13
1995 43 54 97 41 42 83 2 12 14
1996 48 59 107 46 47 93 2 12 14
1997 45 58 103 43 48 91 2 10 12
1998 44 59 103 41 48 89 3 11 14
1999 48 66 114 48 53 101 13 13
2000 40 71 111 40 59 99 12 12
2001 44 73 117 42 59 101 2 14 16
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1991 43 40 41 43 41 42 39 39
1992 42 42 42 42 42 42 43 43
1993 42 42 42 42 41 41 44 44
1994 43 42 43 43 42 42 42 44
1995 43 42 43 43 43 43 41 42
1996 43 42 42 42 42 42 42 44
1997 42 43 43 42 43 43 43 42
1998 42 43 43 42 44 43 42 41
1999 43 42 42 43 42 43 42 42
2000 44 43 43 44 42 43 45 45
2001 44 42 43 44 42 43 45 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.