Kulturdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

62 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
1997 Kontaktutvalget for anti-dopingarbeid i Norge
1996 Riksutstillinger
1996 Allmennkringkastingsrådet
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Kabelutvalget
1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Arbeidsgruppen for å vurdere medieombud
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Audiovisuelt produksjonsfond
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Det norske filminstitutt
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Offentlig utvalg til å vurdere eierforholdene i mediene
1992 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for stedsnavnsaker
1991 1992 Utredninger, lovforberedelser m.v. Dagspresseutvalget av 1991
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stiftelsen Lettlest-avisen
1990 1991 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for nasjonale bilbliotekfunksjoner
1990 1993 Kontroll, tilsyn, beredskap Dagspressens materielle beredskapsutvalg
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Norsk rikskringkasting
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Museet for samtidskunst
1988 Rådgivende organ Norsk komite for FNs kulturtiår
1988 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene
1987 Rådgivende organ Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner
1987 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for videogramregistrering
1987 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nærkringkastingsnemda
1987 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm
1986 Klage- eller ankeinstans Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram
1985 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens studiesenter for film
1985 Rådgivende organ Prioriteringsutvalget
1985 1991 Rådgivende organ Sikringsutvalget
1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Kassettavgiftsfond
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg
1981 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for kringkastingsprogram
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nasjonalgalleriets styre
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk lokalhistorisk institutt
1978 1991 Rådgivende organ Statens museumsråd
1976 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Arkeologisk museum i Stavangers styre
1976 Rådgivende organ Rådet for anvendt presseforskning og etterutdanning
1976 Kontakt-/samarbeidsorgan Kontaktutvalget mellom dagspressen og staten
1972 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rikskonsertenes styre
1972 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens lånekasse for aviser
1971 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norsk språkråd
1969 Rådgivende organ Støtteutvalget for dagsavisene
1969 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statens Filmsentral
1967 Rådgivende organ Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Fond for utøvende kunstnere
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Det norske komponistfond
1964 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norsk kulturråd
1962 Rådgivende organ Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo
1961 Rådgivende organ Statens Kortfilmutvalg
1961 1993 Rådgivende organ Statens musikkråd
1960 1993 Rådgivende organ Norsk Barnefilmnemnd
1955 Rådgivende organ Statens filmproduksjonsutvalg
1955 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk filminstitutt
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Riksteateret
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Bildende Kunstneres Hjelpefond, Styret
1947 Rådgivende organ Bunad- og folkedraktrådet
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO
1946 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk Tipping A/S
1946 Kontroll, tilsyn, beredskap Statskontrollen ved Norsk Tipping A/S
1934 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Roald Amundsens hjem
1916 Kontroll, tilsyn, beredskap Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kringkastingsrådet
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Innstillingsutvalg for vurdering av drifts- og prosjektstøtte til frie profesjonelle sceniske grupper
Rådgivende organ Det sakkyndige råd for åndsverker