Sysselmesteren på Svalbard

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

10 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Vernepolitikk på Svalbard - i skjæringspunktet mellom utenrikspolitikk, næringspolitikk og miljøpolitikk. Solnørdal, Tone
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Nye tider -Ny politikk? Norsk svalbardpolitikk under og etter kald krig. Haugan, Marthe Margrethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Det politisk-administrative system og Svalbardpolitikken. En undersøkelse av utviklingen og endringer i den norske Svalbardpolitikken. Nilsen, Oddbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Svalbard Samfunnsdrift AS – en lokal serviceprodusent i Longyearbyen. En demokratiteoretisk studie av et aksjeselskap som lokalforvaltning. Thomasen, Renate
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Sysselmannen på Svalbard – fra tradisjonell lensmann til moderne miljøvokter. En studie av endringsforløpet i denne statsetaten. Riise, Elisabeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Utenrikspolitiske rammebetingelser og norsk Svalbard-politikk. Moe, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Økonomi og politisk suverenitet. En studie av interessespillet om Svalbards politiske status. Østreng, Willy
Notat 1993 Lokaldemokrati på Svalbard: en utredning for Justisdepartementets Polaravdeling. Ulfstein, Geir
Rapport 2001 Svalbard: inn i et nytt årtusen: 1998-2001: utdrag fra sysselmann Morten Ruuds rapport til Justisdepartementet for åremålsperioden 1998-2001. Sysselmannen på Svalbard.
Rapport 1998 Glimt fra et åremål: utdrag fra sysselmann Ann-Kristin Olsens rapport til Justisdepartementet for åremålsperioden 1995-1998. Aarsæther, Elisabeth Sørbøe