Losvesenet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Losvesenet
Kort navn: Losvesenet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

NB: Etableringstidspunkt er IKKE korrekt!

Fra gammelt av var losvesenet organisert med overloser og losoldermenn. Landet var delt inn i tre overlosdistrikter: sønnafjeldske med kontor i Oslo, vestafjeldske med kontor i Bergen og Nord-Norges distrikt med kontor i Tromsø. De enkelte distriktene hadde sine losoldermenn som i regelen var havnefogdene i byene. Pr. 1947 var det til sammen 26 losoldermenn fordelt på de 3 overlosdistriktene.

Pr 1976 var Losvesenet delt inn i 20 losoldermannskap, hvert oppdelt i loskretser. Hvert losoldermannskap ble ledet av en losoldermann.

09.04.1948* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Losdirektoratet

31.12.1980* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.