Statens medieforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1990* Nyopprettelse

Navn: Nærkringkastingsnemnda
Kort navn: Nærkringkastingsnemnda
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 103 Fredrikstad

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.1994 Navneendring

Navn: Statens medieforvaltning
Kort navn: Statens medieforvaltning
Lokalisering: 106 Fredrikstad

01.07.2001* Består via omorganisering

Lokalisering: 106 Fredrikstad
Relaterte enheter:

Saksbehandlingen på lokalkringkastingsområdet overføres fra Audiovisuelt produksjonsfond til Medieforvaltningen i Fredrikstad.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Lokalisering: 106 Fredrikstad

31.12.2004 Nedlagt via sammenslåing

Lokalisering: 106 Fredrikstad
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Fra 1. januar 2005 ble Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvaltning slått sammen til det nyetablerte Medietilsynet. Medietilsynet skal samlokaliseres i Fredrikstad i løpet av 2006.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.