Riksutstillinger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.1996 Ny via utskilling

Navn: Riksutstillinger
Kort navn: Riksutstillinger
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Overordnet: Kulturdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

"Riksutstillinger" etableres ved utskillelse fra Museet for Samtidskunst i 1996 og blir en nasjonal kunstformidlingsinstitusjon. Dette var vandreutstillingsvirksomheten ved museet (jfr. St.prp.nr.1, 1995-96).

Riksutstillingar er eit statleg kompetansesenter for formidling av biletkunst, kunsthandverk, design og arkitektur. Vedtekter fastsatt av Kulturdepartementet 20. desember 1995. Formålet for Riksutstillinger er på landsbasis å skape interesse for og spre kunnskap om billedkunst, kunsthåndverk og fotografi samt andre visuelle, kunstneriske uttrykksformer. Virksomheten består i å arrangere kunstutstillinger i nært samarbeid med andre institusjoner både nasjonalt, regionalt og lokalt, og å utvikle og formidle kompetanse innen kunstformidling og utstillingsteknikk. Riksutstillinger er en selvstendig, nasjonal kunstformidlingsinstitusjon siden 1. september 1996. Riksutstillingar turnerer vandreutstillingar til kunstarena galleri, kunstarena skole og kunstarena vrimlerom.

MERK at Riksutstillingar har tradisjonar som går tilbake til 1953, då Riksgalleriet blei etablert med føremål "å føre god kunst fram til folk i bygd og by." Institusjonen blei innlemma i Museet for samtidskunst i 1990 og omdøypt til Riksutstillingar i 1992. I 1996 fekk institusjonen på nytt status som sjølvstendig nasjonal institusjon.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

30.06.2005 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Med virkning fra 1. juli 2005 vil også Riksutstillingers virksomhet integreres i Nasjonalmuseet. Dermed gjennomføres intensjonen om samordnet formidling av visuell kunet gjennom en nasjonalinstitusjon.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.