Nærings- og handelsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1997 80 112 192 76 87 163 4 25 29
1998 82 108 190 80 84 164 2 24 26
1999 93 108 201 90 84 174 3 24 27
2000 90 115 205 90 98 188 17 17
2001 92 110 202 88 85 173 4 25 29
2002 94 111 205 89 92 181 5 19 24
2003 103 122 225 97 98 195 6 24 30
2004 103 120 223 99 104 203 4 16 20
2005 84 102 186 81 86 167 3 16 19
2006 92 96 188 89 72 161 3 24 27
2007 90 99 189 89 84 173 1 15 16
2008 87 108 195 83 89 172 4 19 23
2009 91 107 198 88 88 176 3 19 22
2010 98 106 204 93 83 176 5 23 28
2011 93 105 198 89 89 178 4 16 20
2012 90 109 199 87 96 183 3 13 16
2013 99 122 221 96 112 208 3 10 13
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1997 41 38 39 41 38 40 36 36
1998 41 38 39 41 38 39 37 37
1999 40 37 39 40 37 39 37 37
2000 41 37 39 41 37 39 36 36
2001 41 38 39 40 38 39 39 40
2002 40 38 39 40 38 39 40 40 40
2003 40 38 39 40 38 39 39 38 38
2004 41 39 40 40 38 39 40 42
2005 42 39 41 43 39 41 40 39
2006 42 40 41 42 40 41 39 39
2007 43 39 41 43 39 41 42 42
2008 43 40 41 43 39 41 44 44
2009 43 41 42 43 41 42 41 41
2010 43 42 42 43 42 42 43 43 43
2011 43 42 43 43 42 42 44 45
2012 43 42 42 43 42 42 45 45
2013 43 42 42 43 42 42 43 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.