Nærings- og handelsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

52 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
1997 Skipsfartsstyret
1996 Det felles ekspertutvalg
1996 Sakkyndig råd for flyttbare innretninger
1996 Sakkyndig råd for fiskefartøyer
1996 Sakkyndig råd for lasteskip
1996 Sakkyndig råd for passasjerskip
1996 Småbedriftsutvalget
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser
1995 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyre for norsk akkreditering
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Statens Bankinvesteringsfond
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for forenkling av næringslovgivningen
1990 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap
1989 Rådgivende organ Styret for Sjøvett- og miljøkampanjen
1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter
1987 Kontroll, tilsyn, beredskap Mesterbrevnemnda
1987 Klage- eller ankeinstans Klagenemnd til mesterbrevordningen
1985 Rådgivende organ Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap
1982 Rådgivende organ Rådet for maritime sertifikater (RMS)
1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Svensk-norsk industrifond (SNI)
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S
1977 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt
1975 Rådgivende organ Rådet for arbeidstilsyn på skip
1970 Andre oppgaver Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser
1968 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges geologiske undersøkelse
1963 Styret i Norsk Designråd
1963 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet
1963 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI)
1960 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt
1956 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Eksportråd
1954 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens varekrigsforsikring
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen Institutt for energiteknikk
1952 Kontroll, tilsyn, beredskap Industriberedskapsutvalget (IBU)
1949 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nortraships Sjømannsfond
1912 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Carnegies Heltefond for Norge
Utredninger, lovforberedelser m.v. Statseierskapsutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til revisjon av Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed (Sjødyktighetsloven)
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Eksportråd
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Innovasjon Norge
Rådgivende organ Teknologirådet
Rådgivende organ Norsk Romsenters Råd
Rådgivende organ Forum for IT-sikkerhet
Rådgivende organ Ekspertrådet for laboratoriet for nasjonale normaler
Rådgivende organ Sakkyndig råd for fritidsfartøy
Rådgivende organ Forum for et mer miljøvennlig næringsliv
Kontakt-/samarbeidsorgan NORTRASHIP-ledelsen
Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for bygg- og anleggsberedskap
Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for matvareberedskap
Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)
Andre institusjoner Styret for Entra Eiendom AS