Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

02.01.1911 Nyopprettelse

Navn: Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)
Kort navn: Patentstyret
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Den 2. januar 1911 startet virksomheten i Kristiania med 7 fast ansatte og 5 på deltid for å ta seg av de 1300 patentsøknadene, de 300 varemerkesøknadene, samt et mindre antall designsøknader som var ventet inn i løpet av året.
Før dette tidspunktet var det mulig å søke patent hos Patentkommisionen, og å få varemerker registrert hos en særskilt registrator. (Patentkommisjonen ble for øvrig opprettet i 1885.)

Opprettelsen av Patentstyret innebar likevel at vi for første gang fikk en sentral statlig myndighet til å ta seg av disse oppgavene.
Design hadde det ikke vært mulig å få registrert tidligere.

Patentstyret arbeider innenfor fagområdene juss, teknikk, økonomi/administrasjon, informasjon og markedsføring.
Hovedoppgavene består fremdeles i å behandle og avgjøre søknader om patenter, varemerke- og designregistreringer.

I tillegg utfører dagens Patentstyret ulike typer forundersøkelser for å skaffe sine kunder oversikt over teknologiens stilling på alle tekniske områder. Det gjennomføres også kurs og foredrag med hensikt å opplyse om industrielle rettigheter.

Benevnelsen "Styret for det industrielle rettsvern" er også brukt om virksomheten.
Internett: www.patentstyret.no

01.01.1993 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Internett: (http://www.patentstyret.no/)www.patentstyret.no

01.01.2008 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Nordisk Patentinstitutt

1. januar ble Nordisk Patentinstitutt opprettet. jf. St.prp.nr.54 og Innst.Snr.237 (2006-2007). Bakgrunn for etableringen var et ønske om å opprettholde og videreutvikle Patentstyrets kompetanse på de områder som er viktige for norsk næringsliv. Stortinget ga derfor i 2007 sitt samtykke til inngåelse av avtale mellom Danmark, Island og Norge om Nordisk Patentinstitutt (NPI), jf. St.prp.nr.54 og Innst.Snr.237 (2006-2007).

Nettside til NPI: www.npi.int

01.04.2013 Består via omorganisering

Klagenemnda for industrielle rettigheter trådte i kraft ved lov med virkning fra 1. april 2013. Fra samme tidspunkt opphørte Patentstyrets Annen avdeling, og i henhold til overgangsreglene videreføres klagesakene i Klagenemnda. Ved opprettelsen av Klagenemnda ble det overført ca 140 aktive klagesaker som var innkommet i perioden 2010 til 31. mars 2013.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.