Havnedirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

22.12.1846 Nyopprettelse

Navn: Havnedirektoratet
Kort navn: Havnedir.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Tilhører etat: Maritime organer
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania

Ansettelse av egen havnedirektør ble bestemt ved kgl.res. av 22.12.1846 (ref Håndbok for Riksarkivet 1992;317).
---------------------------------------------------------------------------

Opprettelse, organisasjon, avdelingsstruktur mv.
I 1738 ble det opprettet en stilling som havneskriver i det sønnafjelske. Fra 1811 hadde man også en Kanal- havne- og fyrdireksjon. Året etter ble stillingen som havneskriver omgjort til kanal- og havneinspektørstilling. Etter 1814 ble saksområdet utvidet til også å omfatte havnevesenet nordafjells. Ved kgl. res. 28.4.1820 ble Kanal-havne- og fyrdirektørembetet opprettet. I 1841 ble stillingen delt, slik at man fikk et eget fyrdirektørembete. Ved kgl. res. 22.12. 1846 ble det bestemt at det skulle ansettes en egen kanaldirektør og en egen havnedirektør.

Havnedirektøren skulle ha oppsyn med havner og farvann og stå for planlegging og utførelse av havneanlegg og andre havnearbeider. Fra gammelt av var havnevesenet et statlig anliggende. Prinsippet har vært opprettholdt når det gjelder uthavner og farvann, mens byhavnene er blitt et kombinert stats- og kommuneanliggende.

På 1940- tallet ble Havnedirektoratet oppdelt i ei administrativ og ei teknisk avdeling. Når det gjelder utføring av havneanlegg m.v., var kysten delt inn i fem anleggsdistrikter med distriktssjefer og ingeniører (Oslo, Bergen, Ålesund, Kabelvåg og Tromsø). (Før 1927 var det fire distrikter med alle de tre nordligste fylkene i 4.distrikt.) Ellers var kysten inndelt i havnedistrikter og havnefogddistrikter. Havnedirektoratet ble ved opprettelsen av Kystdirektoratet 1.6. 1974 slått sammen med Fyrdirektoratet og Losdirektoratet.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1903* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1952* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Fiskeridepartementet

31.05.1974 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.