Norsk akkreditering

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via utskilling

Navn: Norsk akkreditering
Kort navn: NA
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 231 Skedsmo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilt fra:

Norsk Akkreditering (NA) ble etablert som selvstendig forvaltningsorgan 1. januar 2004. NA er det nasjonale organ for teknisk akkreditering. Etaten disponerte 14,8 årsverk pr. 1. mars 2004.

Frem til utgangen av 2003 ble bevilgning gitt over kap. 902 Juster vesenet, der Norsk Akkreditering var en avdeling.
Kilde: St.prp.nr.1. 2004-05

I St.prp.nr.1 (2003-2004) foreslås Norsk akkreditering opprettet som et eget forvaltningsorgan fra 1 januar 2004.Bakgrunnen er at Norsk Akkreditering fikk en skriftlig henvendelse fra European Cooperation for Accreditation om at den norske organiseringen ikke er i tråd med de kravene som stilles om akkrediteringsordningens behov for uavhengighet og habilitet.

Akkreditering er en offentlig anerkjennelse av en organisasjons kompetanse til å utføre sine oppgaver i henhold til gitte kvalitetssystemer. En rekke prøvingslaboratorier i Norge som er akkreditert gjennom Norsk Akkreditering, utfører miljørelatert prøving innen områder som kjemisk og biologisk testing av vann, luft, slam, kloakk og avfall og analyse av farlige kjemikalier og oljerester.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.