Riksrevisjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 262 116 378 259 81 340 3 35 38
1981 246 118 364 243 82 325 3 36 39
1982 257 124 381 253 92 345 4 32 36
1983 259 136 395 256 100 356 3 36 39
1984 257 153 410 253 115 368 4 38 42
1985 234 150 384 230 116 346 4 34 38
1986 224 159 383 218 121 339 6 38 44
1987 215 149 364 213 120 333 2 29 31
1988 212 161 373 210 139 349 2 22 24
1989 221 179 400 216 154 370 5 25 30
1990 229 187 416 225 157 382 4 30 34
1997 196 213 409 189 166 355 7 47 54
1998 196 211 407 187 165 352 9 46 55
1999 198 205 403 190 166 356 8 39 47
2000 217 206 423 206 160 366 11 46 57
2001 215 206 421 204 177 381 11 29 40
2002 220 226 446 209 191 400 11 35 46
2003 231 238 469 223 199 422 8 39 47
2004 224 243 467 215 199 414 9 44 53
2005 225 261 486 214 203 417 11 58 69
2006 222 251 473 211 216 427 11 35 46
2007 213 256 469 201 216 417 12 40 52
2008 216 273 489 204 236 440 12 37 49
2009 225 282 507 209 239 448 16 43 59
2010 222 302 524 211 264 475 11 38 49
2011 214 302 516 206 253 459 8 49 57
2012 212 298 510 204 256 460 8 42 50
2013 206 287 493 197 245 442 9 42 51
2014 211 283 494 199 243 442 12 40 52
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 48 50 49 48 49 49 51 51
1981 49 50 49 49 49 49 52 52
1982 47 48 48 47 47 47 52 52
1983 47 47 47 47 46 47 49 50
1984 47 45 46 46 44 46 48 49
1985 49 45 47 48 42 46 52 53
1986 48 43 46 48 41 45 57 50 51
1987 48 42 45 48 40 45 48 49
1988 47 40 44 47 39 44 48 48
1989 46 38 42 46 38 42 42 41 42
1990 44 38 41 44 37 41 41 41
1997 43 40 41 43 41 42 42 38 38
1998 43 40 41 43 40 42 47 39 40
1999 43 40 41 42 41 41 52 39 41
2000 42 40 41 41 41 41 53 38 41
2001 42 41 42 42 41 41 52 40 43
2002 41 41 41 41 41 41 45 39 41
2003 42 41 41 42 42 42 49 39 41
2004 42 42 42 42 42 42 53 41 43
2005 42 42 42 42 42 42 53 40 42
2006 43 42 42 42 42 42 52 41 44
2007 44 42 43 44 42 43 48 42 43
2008 44 43 43 44 43 43 50 42 44
2009 44 42 43 44 42 43 50 41 43
2010 44 43 43 44 42 43 53 45 47
2011 45 43 44 45 43 44 52 45 46
2012 46 44 45 45 44 45 51 45 46
2013 46 45 45 46 45 45 50 45 46
2014 46 45 46 46 45 45 49 45 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

04.03.1938 Navneendring

Navn: Riksrevisjonen
Kort navn: Riksrevisjonen

Statsrevisjonens navn ble endret til Riksrevisjonen ved stortingsvedtak 4.3.1938.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.