Kunst- og museumsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2010* Ny via splittelse

Navn: Kunstavdelingen
Kort navn: Kunstavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Overordnet: Kulturdepartementet
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Kunstavdelingens arbeidsområde omfatter blant annet musikk, scenekunst, billedkunst, Nasjonalmuseet, Norsk kulturråd, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken, arkitektur, offentlig rom og design, kunstnerpolitikk og mangfold.

01.01.2016* Navneendring

Navn: Kunst- og museumsavdelingen
Kort navn: Kunst- og museumsavdelingen

Kunst- og museumsavdelinga har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innanfor felta musikk, scenekunst, visuell kunst, museum og andre kulturvernsaker. Kultur og næring, kunstnarøkonomi, barne- og ungdomskultur, kulturbygg, frivillig kulturliv, samiske kulturformål og kultur i nordområda sorterer òg inn under ansvarsområda til avdelinga. Avdelinga forvaltar løyvingar og tilskot til statlege og ikkje-statlege organ og institusjonar, og lover og regelverk innanfor ovannemnde felt.
Kilde: www.regjeringen.no

02.05.2019* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.