Norsk Teknisk Museum

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1914 Nyopprettelse

Navn: Norsk Teknisk Museum
Kort navn: Norsk Teknisk Museum
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

NB: Tilknytningsform ved etableringen er usikker...

Foreningen Norsk Teknisk Museum ble stiftet i 1914, i forbindelse med den store jubileumsutstillingen på Frogner. Flere av museets gjenstander stammer fra denne utstillingen. I 1995 fikk Norsk Teknisk Museum status som nasjonalmuseum.

Samlet tilskudd fra staten utgjorde over 65% av samlede driftsinntekter i 2001. Museet får hele sitt offentlige tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet. Styreleder samt flere styremedlemmer oppnevnes av departementet.

Internett: www.tekniskmuseum.no

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2018* Består via innlemming

Innlemmede enheter:
  • Telemuseet

Med virkning fra 1.1.2018 slås Telemuseet (ORGNR 984206682) sammen med Norsk Teknisk Museum, og museet skal derved i fremtiden også dekke området telekommunikasjon.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.