Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Navn ved opprettelse: Senter for internasjonalisering av høyere utdanning

Nedlagt via omorganisering

Dato: 30.06.2021

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 35601
Navn: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
Kort navn: Diku
Engelsk navn: * Directorate of Internationalization and Quality Development in Higher Education
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2006)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 986339523