Seksjon for alkohol-, narkotika- og tobakkspolitikk

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003* Nyopprettelse

Navn: Seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk
Kort navn: Seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Seksjonen etableres i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Sosialpolitisk avdeling og Pleie- og omsorgsavdelingen til nye Sosialpolitisk avdeling.

01.10.2004* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2006 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Endringen vedtatt i statsråd 16.12.2005. Overføringen skjer i forbindelse med en omorganiseringen av det tidligere Arbeids- og sosialdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

01.01.2016* Navneendring

Navn: Seksjon for alkohol-, narkotika- og tobakkspolitikk
Kort navn: Seksjon for alkohol-, narkotika- og tobakkspolitikk

Seksjonen har ansvar for den forebyggende alkohol-, narkotika-, tobakks- og dopingpolitikken.

Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.