Norges Turistråd

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1984* Nyopprettelse

Navn: Norges Turistråd
Kort navn: Norges Turistråd
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Norges Turistråd er en selveiende, næringsdrivende stiftelse som er etablert i fellesskap av staten og reiselivsnæringen i Norge. Stiftelsen skal være et nasjonalt faglig markedsføringsorgan for norsk reiseliv, og har med dette utgangspunkt både et allmennyttig og samfunnsgavnlig formål.Norges Turistråd skal gjennom sin virksomhet bidra til å stimulere og styrke den samlede reiselivsnæringens lønnsomhet og konkurranseevne. Virksomheten omfatter alt innen informasjon og profilering, generell produktmarkedsføring og markedsinformasjon for å øke reiselivsprodusentenes kunnskap om markedene og markedspotensial. I tillegg bistår Norges Turistråd næringen med eksportassistanse, tilrettelegging for salg og oppsøkende salgsprogrammer. Norges Turistråds utenlandsapparat kan gi bistand, yte service og utføre oppdrag på konsulentbasis innenfor de fleste områder med tilknytning til reiselivet.

Nettside: www.visitnorway.com

01.01.1988* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Utenriksdepartementet

01.01.1997* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

31.12.2003 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Virksomheten i de fire institusjonene Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd inngår fra 1.1.2004 i det nye særlovsselskapet Innovasjon Norge.

Se (http://odin.dep.no/repub/03-04/otprp/14)Ot.prp.nr.14 2003-04 Om lov om Innovasjon Norge, (http://www.stortinget.no/inno/inno-200304-030.html)Innst.O.nr.30 2003-04 og (http://www.stortinget.no/beso/beso-200304-043.html)Besl.O.nr.43 2003-04.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.