Kommunikasjonsenheten (KE)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002 Ny via splittelse

Navn: Presse- og informasjonsenheten
Kort navn: Presse- og informasjonsenheten
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kvasiavdeling
Overordnet: Helsedepartementet
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Jf. Omorganiseringen/delingen av Sosial- og helsedepartementet til Helsedepartementet og Sosialdepartementet

01.10.2004 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2010* Navneendring

Navn: Kommunikasjonsenheten (KE)
Kort navn: KE

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.