Seksjon for internasjonalt samarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002 Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap (SIB)
Kort navn: SIB
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Jf. Omorganiseringen/delingen av Sosial- og helsedepartementet til Helsedepartementet og Sosialdepartementet

01.01.2014* Navneendring

Navn: Seksjon for internasjonalt samarbeid
Kort navn: SIS

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
Seksjonen samordner departementets oppgaver innen internasjonalt arbeid.
Norge har et stort internasjonalt helsepolitisk engasjement blant annet gjennom internasjonale organisasjoner som WHO, EU/EØS, Europarådet, OECD og Nordisk ministerråd. I tillegg har seksjonen ansvar for helsesamarbeid i nærområdene, bilaterale avtaler og tilretteleggelse av politisk ledelses internasjonale engasjement.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.