Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2004
Relaterte enheter:

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.12.2015

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 37603
Navn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kort navn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Engelsk navn: Norwegian Research Centre for Health Services
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Overordnet departement: Helse- og omsorgsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 986303537