Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Nyinnskrevet

Navn: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Kort navn: SAK
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Kontorets oppgaver er tildeling av autorisasjon og lisens og administrering av turnustjeneste etter helsepersonelloven.

NB: Kontorets ble opprinnelig etablert under Helsetilsynet rundt årtusenskiftet, jf. Innst. S. nr 220 (1999-2000) og Budsjettinnstilling nr. 11
(2000-2001). I forbindelse med behandlingen av Revidert Nasjonalbudsjett for 2002 vedtok Stortinget at ansvaret for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell skulle overføres fra Statens Helsetilsyn til Sosial- og helsedirektoratet, jf. St.prp. nr. 63 (2001-2002) og Stortingets budsjettvedtak for 2002 slik det framgår i Budsjettinnstilling S nr. 255 (2001-2002).

Nettside: www.sak.no

31.12.2015* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Enheten ble innlemmet i:

Fra 1.1.2016 inntreffer følgende endringer under Helsedirektoratet:
- Statens autorisasjonskontor for helsepersonell innlemmes i Helsedirektoratet
- Statens strålevern etableres som etat i Helsedirektoratet
- Forvaltningsoppgaver overføres fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) til Helsedirektoratet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.