Helsedirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 112 304 416 95 234 329 17 70 87
2003 148 363 511 129 300 429 19 63 82
2004 165 369 534 141 308 449 24 61 85
2005 184 393 577 155 324 479 29 69 98
2006 195 408 603 160 338 498 35 70 105
2007 217 433 650 183 353 536 34 80 114
2008 238 470 708 211 390 601 27 80 107
2009 364 957 1321 312 740 1052 52 217 269
2010 395 1007 1402 348 784 1132 47 223 270
2011 404 1055 1459 348 825 1173 56 230 286
2012 407 1077 1484 358 814 1172 49 263 312
2013 481 1142 1623 417 869 1286 64 273 337
2014 507 1207 1714 444 937 1381 63 270 333
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2002 44 42 43 44 42 43 48 42 43
2003 45 43 44 45 43 44 44 45 45
2004 44 43 43 44 43 43 45 44 44
2005 44 44 44 44 44 44 41 44 43
2006 44 44 44 45 44 44 41 43 43
2007 44 44 44 45 44 44 40 44 43
2008 45 44 45 45 44 44 46 45 45
2009 45 45 45 44 44 44 49 46 46
2010 46 45 45 45 45 45 51 46 47
2011 46 45 46 46 45 45 49 47 48
2012 47 46 46 46 45 45 53 47 48
2013 46 46 46 46 46 46 51 47 48
2014 46 46 46 46 46 46 50 48 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.04.2008 Navneendring

Navn: Helsedirektoratet
Kort navn: Helsedirektoratet

01.04.2008 Består via omorganisering

Type enhet: Etat

Som del av en prosess med flytting av oppgaver mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og SHdir i 2008 og 2009, skiftet SHdir navn til Helsedirektoratet 1. april 2008. Dette skjer som en følge av at ansvaret for arbeidet med sosiale tjenester og levekår ble overført til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Målet med overføringen er å samle viktig kompetanse innenfor sosial-, velferds- og arbeidsmarkedstiltak under ett tak.

01.01.2016* Består via omorganisering

Fra 1.1.2016 inntreffer følgende endringer under Helsedirektoratet:
- Statens autorisasjonskontor for helsepersonell innlemmes i Helsedirektoratet
- Statens strålevern etableres som etat i Helsedirektoratet
- Forvaltningsoppgaver overføres fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) til Helsedirektoratet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.