Integrerings- og mangfoldsdirektorat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

29 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway. Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann
Bok 2006 Styring og autonomi. Organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. Christensen, Tom, Per Lægreid og Arne R. Ramslien.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Flyttesjau i innvandrings- og integreringsfeltet Endringar i politikk og forvalting frå 2013 Hellebø, Maria Natvik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Statlige mål og lokale vedtak Bakken, Ida Selliseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Busetting av flykntingar - frå kommunal valfridom til forpliktande samarbeid? Årdal, Gunnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Bosetting av flyktninger : - en komparativ studie av bosettingsvedtak i to østlandskommuner Eide, Ingvild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Busetjing av flyktningar - Statleg forplikting og kommunal utfordring : Ein komparativ analyse av Larvik og Sandefjord kommune sine busetjingsvedtak og handsaming av oppmodingar frå IMDi Stenersen, Andreas Bratshaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Norsk bosettingspolitikk - i klem mellom statlige mål og kommunal autonomi : Rygge og Askim kommuners behandling av IMDis anmodning om å bosette flyktninger Fjellbekk, Annikken Hamran
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Bosetting av flyktninger i Oslo : En analyse av statens rolle, diskursen og strukturen rundt bosetting av flyktninger etter statens forespørsel i Oslo kommune Shakar, Zeshan Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Statlig styring og lokale vedtak : en komparativ analyse av Moss og Haldens håndtering av IMDis anmodning om bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag Thorjussen, Kjersti
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning. Difi rapport 2018:13 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2016 NOU 2016: 7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn Roger Kjærgård (leder), Inga H. Andreassen, Ingjerd Espolin Gaarder, Ingunn Hagen, Erik Hagaseth Haug, Kjersti Isachsen, Mona Mathisen, Peter Plant, Geir Syvertsen
Rapport 2014 NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor — et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd Anne Kari Lande Hasle (leder), Bjørn Engum, Espen Frøyland, Lena Grønland, Süleyman Günenc, Nils Øivind Helander, Mariann Hva,l Terje Karterud, Hanne Skaaden
Rapport 2014 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltningVEDLEGG Bakli, Oddbjørg
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2011 Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen – en gjennomgang av ordningen Vik, Gudrun
Rapport 2011 Transportinfrastruktur i Sverige, Finland og Danmark – Forvaltning og organisering. En kartlegging. Anette Kristiansen, Sidsel Søvik og Tormod Rødsten
Rapport 2011 NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid Grete Brochmann (leder), Torben Andersen, Anne Britt Djuve, Einar Niemi, Knut Røed, Inge Skeie, Sverre Try
Rapport 2011 NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom — Mottakstilbudet for asylsøkere Gunnar Berge (leder), Berit Berg, Marit C. Borchgrevink, Petter J. Drefvelin, Nina Gran, Atle Hamar, Simin Sabri, Sylo Taraku
Rapport 2011 NOU 2011: 14 Bedre integrering — Mål, strategier, tiltak Osmund Kaldheim (leder), Rita Abrahamsen, Solfrid Berntsen, Marco Elsafadi, Inés Hardoy, Knut Kjeldstadli, Toril Sundal Leirset, Jill Loga, Julia Maliszewska, Norvald Mo, Obiajulu Odu, Ambreen Pervez, Asle Toje, Dhayalan Velauthapillai, Thomas Wanjohi, Henriette Sinding Aasen Ragnhild Aashaug
Rapport 2011 NOU 2011: 15 Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden Bjørn Arild Gram (leder), Jan Fridthjof Bernt, Kirsti Kolle Grøndahl, Inger Lise Skog Hansen, Øystein Johannesen, Martin Mæland, Viggo Nordvik, Roar Stangnes, Lene Vågslid, Inger Østensjø
Rapport 2011 NOU 2011: 18 Struktur for likestilling Hege Skjeie (leder), Ronald Craig, Helga Eggebø, Anne Britt Flemmen, Cathrine Holst, Øystein Gullvåg Holter, Anders Todal Jenssen,Kjell Erik Lommerud, Marjan Nadim, Sevil Sümer, Mari Teigen, Thomas Michael Walle
Rapport 2010 NOU 2010: 7 Mangfold og mestring — Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Sissel Østberg (leder), Hasan Ajnadzic, Bashar Al-Raho, Aina Bigestans, Agneta Bolinder, Sølvi Ona Gjul, Nina Tangnæs Grønvold, Rita Kumar, Bodil Labahå, Pernille Pettersen Smith, Håvard Vederhus, Anders Bakken, Petter de Presno Borthen, Helge Jagmann, Arne Rekdal Olsen
Rapport 2009 Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008 Anne Hals
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2007 Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi Gudrun Vik