Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - Lokalkontor Øst

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

13 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Statlige mål og lokale vedtak Bakken, Ida Selliseth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Busetting av flykntingar - frå kommunal valfridom til forpliktande samarbeid? Årdal, Gunnhild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Bosetting av flyktninger : - en komparativ studie av bosettingsvedtak i to østlandskommuner Eide, Ingvild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Busetjing av flyktningar - Statleg forplikting og kommunal utfordring : Ein komparativ analyse av Larvik og Sandefjord kommune sine busetjingsvedtak og handsaming av oppmodingar frå IMDi Stenersen, Andreas Bratshaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Norsk bosettingspolitikk - i klem mellom statlige mål og kommunal autonomi : Rygge og Askim kommuners behandling av IMDis anmodning om å bosette flyktninger Fjellbekk, Annikken Hamran
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Bosetting av flyktninger i Oslo : En analyse av statens rolle, diskursen og strukturen rundt bosetting av flyktninger etter statens forespørsel i Oslo kommune Shakar, Zeshan Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Statlig styring og lokale vedtak : en komparativ analyse av Moss og Haldens håndtering av IMDis anmodning om bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag Thorjussen, Kjersti
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning. Difi rapport 2018:13 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2011 Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen – en gjennomgang av ordningen Vik, Gudrun
Rapport 2009 Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008 Anne Hals
Rapport 2007 Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi Gudrun Vik