Helse- og omsorgsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.10.2004 Ny via omorganisering

Navn: Helse- og omsorgsdepartementet
Kort navn: HOD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Kongen besluttet i statsråd fredag 1. oktober 2004 at den omorganiseringen av departementene som ble varslet 18. juni 2004, skal gjelde fra 1. oktober 2004.

Omorganiseringen innebærer at det opprettes et Arbeids- og sosialdepartement, et Helse- og omsorgsdepartement og et Moderniseringsdepartement. Samtidig endrer Landbruksdepartementet navn til Landbruks- og matdepartementet, og Fiskeridepartementet til Fiskeri- og kystdepartementet. Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet nedlegges fra samme dag.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Departementet består av hele det tidligere Helsedepartementet og deler av det tidligere Sosialdepartementet.

Kilde: (http://odin.dep.no/smk/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/001001-071101/dok-bu.html)Pressemelding Nr.: 162/2004 (SMK)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.