Helse- og omsorgsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

180 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
2019 2021 Utredning / ekspertutvalg BPA-utvalget
2017 2018 Utredning / ekspertutvalg Blankholmutvalget
2017 2019 Utredning / ekspertutvalg Åpenhetsutvalget
2016 2017 Utredning / ekspertutvalg Palliasjonutvalget
2016 2018 Utredning / ekspertutvalg Tvangslovutvalget
2015 Utredning / ekspertutvalg Faggruppe for mikrobiell økologi (Faggruppe 11)
2015 Utredning / ekspertutvalg Faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) (Faggruppe 10)
2013 2015 Utredning / ekspertutvalg Arianson-utvalget
2011 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Stiftelsen RO
2009 2010 Almlidutvalget - Utvalg om utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren
2009 2010 Stoltenbergutvalget-utvalg som skal vurdere tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige
2009 2011 Utredning / ekspertutvalg Hagenutvalget "Innovasjon og omsorg"
2008 Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten
2007 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for plantehelse (Faggruppe 9)
2007 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk SSSF Førde
2007 2017 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
2005 Steriliseringsrådet
2004 Råd til forvaltningen Vitenskapskomiteen for mattrygghet - Hovedkomiteen
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for hygiene og smittestoffer (Faggruppe 1)
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2)
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) (Faggruppe 3)
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4)
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden (Faggruppe 5)
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for fòr (Faggruppe 6)
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7)
2004 Utredning / ekspertutvalg Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) (Faggruppe 8)
2004 2005 Utredning / ekspertutvalg Utvalg som skal vurdere det offentlige engasjement på tannhelsefeltet
2004 2014 Blåreseptnemnda
2003 2004 Offentlig utvalg for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning
2003 2004 Utvalg som skal foreta en uavhengig gjennomgang av hepatitt C-smitte ved blodoverføring
2003 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for psykiatrien i Vestfold HF - Psykiatrisk fylkesavdeling
2003 2012 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011
2003 2012 Nasjonalt råd for fysisk aktivitet
2003 2012 Råd til forvaltningen Nasjonalt råd for ernæring
2001 Klage Statens Helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda
2001 2013 Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa
1999 Klage Klagenemnda for behandling i utlandet
1998 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
1998 2004 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger
1998 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Telemark
1997 Klage Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp
1991 Rådgivende organ Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten
1991 Rådgivende organ Bioteknologinemnda
1991 Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda)
1991 2007 Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten
1990 2010 Kontroll Kontrollkommisjon II Lovisenberg
1988 Klage Pasientskadenemnda
1988 Klage- eller ankeinstans Pasientskadenemnda
1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjon for psykiatrisk avd., Vestfold Sentralsykehus
1986 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykiatrisk spesialisttjeneste - fylkesavd. Tønsberg og fylkesavd. Granli
1985 Statens seniorråd
1985 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjon II for Dikemark sykehus
1985 2010 Kontroll Kontrollkommisjon II for Ullevål universitetssykehus
1984 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Regionsykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
1984 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Aust-Agder sentralsjukehus
1984 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Aust-Agder
1984 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for STPS avd. Haukåsen og BUP-klinikk
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Sentralsjukehuset i Rogaland
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Nord-Rogaland
1982 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Nord-Rogaland
1982 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Rogaland - Tverrsektor
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Namdal sykehus, psykiatrisk avdeling
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Innherred sykehus, psykiatrisk avdeling
1981 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Haukeland sykehus, Psykiatrisk Klinikkavdeling
1981 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for sykehuset Levanger
1981 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Haukeland sykehus, psyk. Klinikk
1981 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Namdal sykehus, psyk. storavdeling
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling
1979 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) AS Vinmonopolets bedriftsforsamling
1971 2004 Statens tobakksskaderåd
1970 Rådgivende organ Bivirkningsnemnda
1970 2015 Bivirkningsnemnda
1967 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Trøndelag psykiatriske sykehus
1967 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Østmarka og Brøset sykehus
1966 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri
1966 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk
1966 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Nedre Buskerud
1966 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Øvre Buskerud
1966 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for barn og ungdom
1966 2010 Kontroll Kontrollkommisjon I for Ullevål universitetssykehus
1966 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Nedre Buskerud
1966 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Øvre Buskerud
1965 Rådgivende organ Spesialitetsnemnda
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vest-Hedmark
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Øst-Hedmark
1965 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Østfold
1965 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Østfold
1965 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Vest-Hedmark
1965 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Øst-Hedmark
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Eg sykehus og klinikk for nervøse
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Øst-Finnmark
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vest-Finnmark
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Helgeland
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Ofoten
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Salten
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisande kontrollkommisjon for Sogn
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Hardanger og Voss
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Nord-Hordland, Midt-Hordaland og Sotra
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Sunnhordland
1964 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Akershus, Område II
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Vest-Agder sentralsykehus, Psykiatrisk Storavdeling
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sogn og Fjordane
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sør-Trøndelag
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Øst-Finnmark
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Helgeland
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Akershus, Område II, og for Psykiatrisk Avdeling, Sentralsykehuset i Akershus (SIA)
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Nord-Hordaland, Midt-Hordaland og Sotra
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sunnhordland
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Hardanger og Voss
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Salten
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Ofoten
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen
1964 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Vest- og Midt-Finnmark
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Valen sjukehus
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Troms
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Sunnmøre
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vest-Agder
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vest-Oppland
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Øst-Oppland
1963 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Akershus. Område I
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Gjøvik, Toten og Hadeland
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Akershus. Område I
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Gudbrandsdalen og Valdres
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Vest-Agder
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Valen sjukehus
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Nordmøre og Romsdal
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sunnmøre
1963 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Troms
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Åsgård sykehus Tromsø
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Opdøl sykehus og Molde fylkessjukehus, psykiatrisk avdeling
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Rogaland psykiatriske sykehus
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Lier sykehus
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Presteseter sykehus
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Sør-Rogaland
1962 Kontroll, tilsyn, beredskap Reisende kontrollkommisjon for Vestfold
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for psykisk helsevern i Sør-Rogaland Sørsektor
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Vestfold
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Helse Nordmøre og Romsdal HF
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF allmenn- og spesialpsykiatriske avd. og Psyk. senter for Tromsø og Karlsøy
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Buskerud Sentralsykehus, Psykiatrisk avd. Lier
1962 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Rogaland psykiatriske sykehus - Midtsektor
1961 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Nordland psykiatriske sykehus
1961 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus
1961 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjon I for Dikemark sykehus
1961 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Blakstad sykehus
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Nordlandssykehuset, Bodø psykiatri
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Oslo Hospital og Lovisenberg sykehus , Psykiatrisk avdeling
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjonen for Blakstad sykehus og Asker- og Bærumklinikken
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon I for Østfold
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon III for Dikemark sykehus
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon I for Aker universitetssykehus
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sanderud sykehus
1961 2010 Kontroll Kontrollkommisjon for Sandviken sykehus
1959 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning
1959 2013 Fagrådet for Statens institutt for rusmiddelforskning
1948 Råd til forvaltningen Helseberedskapsrådet
1948 Kontroll, tilsyn, beredskap Beredskapsrådet for landets helsestell
1932 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. A/S Vinmonopolets styre
1932 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) AS Vinmonopolets styre
1898 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Farmakopekommisjonen
1898 Utredning / ekspertutvalg Farmakopekommisjonen
Kontrollkommisjon III for Dikemark sykehus
Kontrollkommisjon for psykiatrisk klinikk, SSSF
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Rådgivende organ Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa
Rådgivende organ Nasjonalt råd for ernæring
Rådgivende organ Nasjonalt råd for fysisk aktivitet
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for psykiatrisk sjukehusavdeling ved Telemark sentralsjukehus
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Sanderud sykehus
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Østfold psykiatriske sykehus
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Gaustad sykehus
Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollkommisjonen for Oslo Hospital og Lovisenberg sykehus, psykiatrisk avdeling
Kontroll, tilsyn, beredskap Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011
Klage- eller ankeinstans Steriliseringsrådet
Klage- eller ankeinstans Klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet
Klage- eller ankeinstans Nemnd for prøving av Vinmonopolets beslutninger om innkjøp