Seksjon for eiendomsforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1989* Ny via splittelse

Navn: Intendanturtjenesten
Kort navn: Intendanturtj.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

01.01.1998* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Forvaltningsseksjonen

01.01.2005* Navneendring

Navn: Driftsenheten
Kort navn: Driftsenheten

01.01.2007* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Overordnet: Serviceavdelingen

Oppgaver:
Leieforhold for kontorer og boliger ved utenriksstasjonene, herunder bygnings- og vedlikeholdsarbeider, innredning, møblering og kunstnerisk utsmykning. Departementets drift.

Kilde: www.regjeringen.no - UD

01.01.2007* Navneendring

Navn: Seksjon for eiendomsforvaltning og drift
Kort navn: Seksjon for eiendomsforvaltning og drift

01.01.2018* Navneendring

Navn: Seksjon for eiendomsforvaltning
Kort navn: Seksjon for eiendomsforvaltning

Seksjonen består av Enhet for fellestjenester og Enhet for eiendomsprosjekt og har ansvar for leieforhold for kontorer og boliger ved utenriksstasjonene, herunder bygnings- og vedlikeholdsarbeider, innredning, møblering og kunstnerisk utsmykning. Utenriksdepartementets drift.
Kilde: regjeringen.no, januar 2018

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.