Norad - ambassader

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1962 4 (est.) kontor etatsenheter
1963 4 (est.) kontor etatsenheter
1964 4 (est.) kontor etatsenheter
1965 4 (est.) kontor etatsenheter
1966 4 (est.) kontor etatsenheter
1967 4 (est.) kontor etatsenheter
1968 4 (est.) kontor etatsenheter
1969 4 (est.) kontor etatsenheter
1970 4 kontor etatsenheter
1971 5 (est.) kontor etatsenheter
1972 5 (est.) kontor etatsenheter
1973 5 kontor etatsenheter
1974 4 kontor etatsenheter
1975 6 (est.) kontor etatsenheter
1976 7 kontor etatsenheter
1977 9 (est.) kontor etatsenheter
1978 9 (est.) kontor etatsenheter
1979 9 (est.) kontor etatsenheter
1980 10 kontor etatsenheter
1981 10 (est.) kontor etatsenheter
1982 10 (est.) kontor etatsenheter
1983 9 kontor etatsenheter
1984 9 kontor etatsenheter
1985 9 kontor etatsenheter
1986 9 kontor etatsenheter
1987 9 kontor etatsenheter
1988 9 kontor etatsenheter
1989 10 (est.) kontor etatsenheter
1990 10 (est.) kontor etatsenheter
1991 11 kontor etatsenheter
1992 13 kontor etatsenheter
1993 12 kontor etatsenheter
1994 12 kontor etatsenheter
1995 12 ambassader etatsenheter
1996 15 ambassader etatsenheter
1997 18 ambassader etatsenheter
1998 18 ambassader etatsenheter
1999 18 ambassader etatsenheter
2000 19 ambassader etatsenheter
2001 19 ambassader etatsenheter
2002 19 ambassader etatsenheter
2003 19 ambassader etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.