Norad - ambassader

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

16.02.1962* Nyopprettelse

Navn: Norsk utviklingshjelp - stedlig representasjon
Kort navn: Norsk utviklingshjelp - stedlig representasjon
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Norsk Utviklingshjelp
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

01.12.1968* Navneendring

Navn: Norad - stedlig representasjon
Kort navn: Norad - stedlig representasjon

01.12.1968* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1995* Navneendring

Navn: Norad - ambassader
Kort navn: Norad - ambassader

31.01.2004* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Fra februar 2004 har Norad hatt en ny organisasjonsstruktur for å ivareta nye roller og forventninger. Reformen av bistandsforvaltningen skal bidra til at norsk utviklingssamarbeid blir mer effektivt og helhetlig. Norad har tidlegare hatt ansvar for forvaltinga av stat-til-stat samarbeidet. UD tok over dette ansvaret 1. april 2004. Ved årsskiftet overtok departementet også ansvaret for alle ambassadar som har bistandsoppgåver og tidlegare var administrert av Norad.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.