Garantiinstituttet for eksportkreditt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.04.1994 Statens varekrigsforsikring 311 Relaterte enheter: Garantiinstituttet for eksportkreditt
01.04.1994 Garantiinstituttet for eksportkreditt 211 Relaterte enheter: Statens varekrigsforsikring
01.01.2002 Garantiinstituttet for eksportkreditt 202 Utskilte enheter fra denne enheten: GIEK Kredittforsikring AS
01.01.2002 GIEK Kredittforsikring AS 102 Utskilt fra: Garantiinstituttet for eksportkreditt
01.01.2020 Garantiinstituttet for eksportkreditt 211 Relaterte enheter: GIEK Kredittforsikring AS
30.06.2021 Garantiinstituttet for eksportkreditt 306 Sammenslått inn i: Eksportfinansiering Norge
01.07.2021 Eksportfinansiering Norge 106 Sammenslått av: Garantiinstituttet for eksportkreditt
01.07.2021 Eksportfinansiering Norge 106 Sammenslått av: Eksportkreditt Norge AS