Norsk Utviklingshjelp

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

16.02.1962 Ny via omorganisering

Navn: Norsk Utviklingshjelp
Kort navn: NU
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Utenriksdepartementet
Tilhører etat: Norsk utviklingshjelp
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Norsk Utviklingshjelp: Opprettet 16.2.1962 I samsvar med St.vedtak av 8.2.1962. Samtidig ble Indiafondet oppløst og dets aktiva og passiva overført til NU. NU har til formål å planlegge og administrere norske prosjekter som finansieres av statlige midler, rekruttere eksperter til U-landene, ivareta stipendievirksomheten, drive informasjonsvirksomhet, være rådgivende organ for myndighetene I spørsmål som faller innenfor institusjonens virksomhet, samt gi råd til og samarbeide med private organisasjoner I saker vedrørende hjelp til utviklingslandene. NU ledes av et styre på 9 medlemmer som opprettes av kongen.

30.11.1968 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.