Norsk Utviklingshjelp

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

5 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Opinionsdannelse og sør-politikk : Opplysningsarbeidets historie i Norge Teige, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Statlig finansiert opplysningsarbeid : en studie av rammeavtalen på Nord/Sør- og utviklingsspørsmål og relasjonen mellom NORAD og RammeavtaleORGanisasjonene Bergh, Kristine Andrea
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Vår ære og vår makt : ei analyse av Noreg som humanitær stormakt Haugen, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Institusjonen Norsk Utviklingshjelp. Organiseringen av norsk bistandsadministrasjon 1962-1968. Grunnlaget legges for NORAD. Raithaug, Kjetil
Rapport 1996 Stat og organisasjon. En studie av forholdet mellom staten og de frivillige organisasjonene på bistandsfeltet 1962 - 1992. Kobbeltvedt, Sissel