1. Sikkerhetspolitiske kontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1978* Ny via splittelse

Navn: Kontoret for generelle forsvars og sikkerhetspolitiske spørsmål
Kort navn: Ktr. for forsv. og sikkerhetspol. spm.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Overordnet: Planleggingsavdeling
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

01.01.1979* Navneendring

Navn: Sikkerhetspolitisk kontor
Kort navn: Sikkerhetspol. ktr.

01.01.1980* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1988* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

I 1988 ble Sikkerhetspolitisk kontor og NATO-planleggingssekretariatet tatt ut av Plan- og budsjettavdelingen og plassert inn under en ny avdeling i Forsvarsdepartementet som to nye kontor; 1. og 2. sikkerhetspolitiske kontor. I denne prosessen forsvant også Utdannings- og øvingskontoret. Dets fagsaker ble nå lagt til 2. sikkerhetspolitiske kontor.


Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 136

01.01.1988* Navneendring

Navn: 1. Sikkerhetspolitiske kontor
Kort navn: 1. Sikkerh.pol. ktr.

31.12.1993* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.