Plan- og økonomiavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1979* Ny via sammenslåing

Navn: Plan- og budsjettavdeling
Kort navn: Pl. og budsj.avd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1994* Navneendring

Navn: Plan- og økonomiavdelingen
Kort navn: Plan og øko.avd.


Høsten 1993 ble det innført en helt ny organisasjonsstruktur i Forsvarsdepartementet. Antallet avdelinger ble redusert fra 7 til 4. Svært få av de gamle betegnelsene på enheter i departementet ble beholdt.

Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 137

31.12.2003* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.