Stiftelsen Miljømerking

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1989 Nyopprettelse

Navn: Stiftelsen Miljømerking
Kort navn: Stiftelsen Miljømerking
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

i 1989 besluttet Nordisk ministerråd å innføre en felles, offisiell miljømerking i Norden. Man valgte svanen som symbol basert på logoen til Nordisk Råd. Til å begynne med omfattet ordningen Norge, Sverige, Finland og Island. På grunn av ordningens suksess med å utvikle produktkrav, og det gjennomslag ordningen har fått i markedet, besluttet Danmark å bli med i 1997. I Norge besluttet stortinget å opprette en stiftelse for å ta seg av merkeordningen. Stiftelsen ledes av et styre som består av representanter fra Barne- og familiedepartementet, Miljøverndepartementet/ statens forurensningstilsyn, Utenriksdepartementet, NHO, HSH, LO og Forbrukerrådet. Stiftelsens hovedoppgave er ansvaret for den offisielle miljømerkingen av produkter i Norge. Tidskrift "Miljømerking". Om etableringen se St.prp.nr 131 (1988-89), Innst.S.nr.284 (1988-89) Bevilgning til en offentlig stiftelse for frivillig ordning med positiv miljømerking av forbrukerprodukter.

§2 Formål
Miljømerkiong har til formål å stimulere til en mer miljøtilpasset produktutvikling og et mindre miljøbelastende forbruk. Dette skal oppnås gjennom å utvikle kriterier for miljømerking av varer og tjenester, godkjenne produkter og veilede forbrukere og innkjøpere.

Hjemmeside: www.ecolabel.no

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.