Frambu helsesenter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

15.08.1953 Nyopprettelse

Navn: Frambu helsesenter
Kort navn: Frambu helsesenter
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 213 Ski

Bakgrunn:
1951: Det nedsettes en tomtekomité med kjente driv­krefter innenfor Det Norske Arbeider­partiet (Werna Gerhardsen, Rolf Hansen, Odd Kjus m.fl.). Komitéen har som mål å gi Oslo-barn muligheten til å reise ut i naturen og opp­leve fellesskap som del av Framfylkingen i Oslo. Komitéen delvis bygsler og delvis kjøper tomt ute i skogen i Ski kommune. Tomten ligger på grensen mellom fylkene Oslo og Akershus.

Stiftelsen ble opprettet 15.8.1953.

Einar Gerhardsen åpner Frambu­veien og Frambu den 19. juni 1955.

1975:
Nytt internat. Fedre inviteres til Frambu. Byggearbeidet for et nytt Frambu starter etter at Oslo kommune garanterer for lån. Frambu sikres driftsmidler av Sosialdepartementet. Det nye Frambu åpner 23.06.75.

I 1983 ble det etablert egen skole og barnehage i regi av Ski kommune. Skole og barnehage ble den 1.1 2005 overdratt til Frambu ved en virksomhetsoverdragelse.

I 1996 ble Frambu godkjent som et landsdekkende kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente funksjonshemminger.

Fra 1.1.2005 er driften av Frambu regulert av ramme- og ytelsesavtale med Helse Øst RHF.

§ 2 Stiftelsesn formål
Stiftelsen ser det som en særlig viktig oppgave å bidra til en bedring av situasjonen for enkelte grupper funksjonshemmede og deres familier.
Stiftelsen skal samle, utvikle og spre kunnskap til brukere, pårøredne og fagmiljøer slik at barn, unge og voksne personer med nedsatt funksjonsevne kan leve er liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

Se også: "Frambu helsesenter gjennom 25 år: oppgaver i grenseland". Red: Grete Gjertsen, Siggerud, Frambu, 1980.


NB: Overordnet instans er usikker…

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Sosialdepartementet

NB: Overordnet instans er fremdeles usikker…

01.10.2004* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2005* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Stiftelsen Frambu ble i 2005 en del av helseforetaket Helse Sør-Øst. Frambu har inngått rammeavtale med helseforetaket og avgir ytelser i tråd med den. Tilbudet til brukerne er som før; et landsdekkende og livsløpsbasert tilbud til sjeldne og lite kjente diagnoser. Frambu er et supplement til det øvrige hjelpeapparatet.
Kilde: http://www.frambu.no
(http://www.frambu.no/modules/module_123/proxy.asp?mids=a284a536a&D=2&C=263&I=12726)

NB:
2010:
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å samorganisere alle landsdekkende kompetansesentra for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger. Helsedirektoratet får i oppdrag å utrede saken og legger frem forslag til løsning innen desember 2010. I april 2012 ble det vedtatt at alle sjeldensentrene i Norge skal samorganiseres administrativt under Helse Sør-Øst f.o.m. 1. januar 2013.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.