HELTEF - Stiftelsen for helsetjenesteforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1993 Nyopprettelse

Navn: HELTEF - Stiftelsen for helsetjenesteforskning
Kort navn: HELTEF
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF) ble etablert i 1993. HELTEF er en privat stiftelse opprettet av KUF og Akershus fylkeskommune. Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske om å etablere et helsetjenesteforskningsmiljø i Norge nært knyttet til sykehusene. Enhetene ble lagt til sentralsykehuset i Akershus delvis som en kompensasjon for opphøret av universitetstilknytningen som sykehuset haddde inntil 1987. Fylkeskommunen stiller til disposisjon lokaler og yter fellestjenester. KUF bidrar med instituttets basisfinansiering. Stiftelsen har til formål å drive utrednings-, forsknings- og utviklingsvirksomhet innen helsesektoren. Den skal samtidig fremme kvalitet i pasientbehandlingen og rasjonell bruk av samfunnsressurser som nyttes i helsetjenesten. HELTEF er lokalisert ved Sentralsykehuset i Akershus. Finansieringskildene er: KUF, Akershus fylkeskommune, Sosial- og helsedepartementet, andre oppdragsgivere.
Hjemmeside: www.heltef.no

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2003 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ble etablert 1.1.04, og hadde ved etableringen ca. 80 ansatte. Senteret er etablert ved å slå sammen Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF) og en del av Divisjon for kunnskapshåndtering i Sosial- og helsedirektoratet. Senteret skal bidra til effektive og kunnskapsbaserte helsetjenester av høy kvalitet gjennom å samle, systematisere, vurdere, generere og formidle kunnskap.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er en selvstendig og faglig uavhengig organisasjon. Kunnskapssenteret er formelt et forvaltningsorgan under Sosial- og helsedirektoratet, har ingen myndighetsfunksjoner og kan ikke instrueres i faglige spørsmål.
Nettside: www.kunnskapssenteret.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.