Institutt for kreftforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

10.01.1953 Nyopprettelse

Navn: Institutt for kreftforskning
Kort navn: IFK
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Stiftet i 1953. Formål: forskning angående behandling, diagnostikk og forebygging av kreftsykdommer. Grunnforskning i relasjon til kreft. Utredning og faglig rådgivning om kreftfremkallende stoffer. Nåværende forskningstema: Eksperimentell kreftforskning, Biofysikk, Genetikk, Tumorbiologi, miljø- og yrkesbetinget kreft, patologi, immunologi. Eieform: Stiftelse, underlagt Sosial- og helsedepartementet. Finansieringskilder: SHD, Den Norske Kreftforening, Norges Forskningsråd

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.