Beitostølen helsesportsenter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

07.11.1970 Nyopprettelse

Navn: Beitostølen helsesportsenter
Kort navn: Beitostølen helsesportsenter
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 544 Øystre Slidre

Opprettet 7. November 1970. Oppført som statlig organisert stiftelse i NOU 1992:11 "Arbeidsgiversammenslutningen for frittstående statlige virksomheter".
<HR>
Historikk

Erling Stordahl (1923-1994) var initiativtakeren til opprettelsen av Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og han var senterets leder i dets første 24 år. Hans erfaringer, livsfilosofi og idérikdom har hatt sterk innflytelse på senterets virksomhet.

Opptakten til Beitostølen Helsesportssenter
Erling ønsket å dele sine egne erfaringer med alle andre som på en eller annen måte følte funksjonelle hindringer i sitt liv. Gjennom sin idérikdom, sine mange talenter, sitt pågangsmot og sin evne til å begeistre og til å kommunisere med alle han møtte, greide han å skape interesse og engasjement rundt ideen om å skape et helsesportssenter som skulle være en ny type rehabiliterings-institusjon innen norsk helsevesen. Dette engasjementet ville det vært umulig å skape uten den nære forbindelse han klarte å skape mellom myndighetspersoner og frivillige av alle kategorier og innovative tiltak som det føste skikurset for blinde (1962), Ridderrennet (1964-> ), Ride- og naturfagkurs (1964-1969) og mange tverrfaglige seminarer (1964-> ). Det hadde imidlertid heller ikke vært mulig å opprette senteret uten støtte fra sentrale offentlighetspersoner. I fremste rekke blant disse må nevnes forhenværende helsedirektør Karl Evang og Rikstrygdeverkets direktør Finn Alexander.

Institusjonen ble reist for innsamlede midler skaffet til veie gjennom Norske Lions landsdekkende og TV-sendte ”Røde Fjær-aksjon” i 1966.

Driften av senteret ble sikret ved at helsesportssenteret ble godkjent med hjemmel i Lov om sykehus av 19. juni 1969, og driftsutgiftene ble dekket i sin helhet med hjemmel i Lov om folketrygd av 28. februar 1967(§5-20).

Institusjonens arealer på ca. 800 mål ble stilt til rådighet av Miljøverndepartementet og Øystre Slidre kommune. BHSS var, og er, organisert som en stiftelse under ledelse av et styre oppnevnt av Sosial- og Helsedepartementet.

Senteret ble åpnet 7. november 1970 av daværende Kronprins Harald.

Noe av denne forhistorien og den videre utvikling av senteret er beskrevet i Beitostølen Helsesportsenter 1970-1995; 25 års jubileumsskrift(forfattet av Otto Johansen, Gunnar Mathiesen, Inge Morisbak og Lars Rotevatn).
Kilde: Nettsiden til Beitostølen Helsesportssenter; (http://www.bhss.no/historikk.html)www.bhss.no

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.