UNINETT

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

26.11.1993 Nyopprettelse

Navn: UNINETT
Kort navn: UNINETT
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1601 Trondheim

Hovedtrekk: Uninett- prosjektet ble satt i gang av Studigruppen for datanett (EDB- sentrene ved UIB, UNIT (nå NTNU), UIO, UIT, RBK (regneanlegget Blindern, kjeller), TF (senere Telenor FoU) i 1976. Videre ble det i 1978 opprettet som et forskningsprosjekt. I 1993 blir UNINETT stiftet som et aksjeselskap heleid av KUF (departementet).
- I 1998 (30.11) oppretter selskapet UNINETT FAS som datterselskap.
- I 2003 (21.2) etableres Uninett Norid AS.
- I 2004 (2.12) etableres Uninett Sigma AS

Internett: www.uninett.no

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2011* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Etter et ønske fra Kunnskapsdepartementet om å samle de statlige ressursene innenfor IKT i grunnutdanningen ble UNINETT ABC (datterselskap under Uninett) ved årsskiftet 2009/2010 skilt ut av konsernet. Selskapet ble da en del av det statlige Senter for IKT i utdanningen.

01.01.2018* Består via omorganisering

Lokalisering: 5001 Trondheim

Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan
Fra 1. januar 2018 ble BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.

Virksomheten har ikke fått nytt navn per januar 2018, siden dette koordineres med andre omorganiseringer i Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter. Inntil operative planer for virksomheten er på plass, vil tjenesteleveranser, oppgaveløsning og informasjon skje gjennom de etablerte kanalene i de virksomhetene som er slått sammen. Det innebærer at omverdenen forholder seg til BIBSYS, CERES og UNINETT som før, inntil videre.

Den nye virksomheten skal levere et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning og blir viktig for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Virksomheten skal også ha en egen strategisk enhet og mandat til å forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.

Alle de tre virksomhetene som slås sammen utfører i dag tjenester og oppgaver på vegne av universiteter og høyskoler, samt helse- og instituttsektoren, blant annet:

- Studieadministrative systemer og tjenester
- Samordning av opptak ved universiteter og høyskoler
- Forskningstjenester og forskningsstøtte
- Tjenester for digitalt læringsmiljø
- Innkjøpstjenester og administrative støttesystemer
- Andre løsninger som gjør kunnskap tilgjengelig og bidrar til digitalisering

Roar Olsen ble i desember 2017 tilsatt som direktør for virksomheten. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT.
Virksomheten har hovedkontor i Trondheim, med ansatte både i Trondheim og Oslo.

Den delen av UNINETT AS som leverer IT-infrastruktur fortsetter som et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

01.01.2019* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Lokalisering: 5001 Trondheim

UNINETT AS
Forvaltningen av eierskapet i UNINETT ble overført fra Kunnskapsdepartementet til Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 1. januar 2019.

01.01.2019* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)
Lokalisering: 5001 Trondheim

UNINETT AS
Forvaltningen av eierskapet i UNINETT ble overført fra Kunnskapsdepartementet til Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 1. januar 2019.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.