Hovedstasjon for oljevern AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1959 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Østenlandske Tankrenseanlegg AS

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.08.1978
Enheten ble innlemmet i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 53049
Navn: Hovedstasjon for oljevern AS
Kort navn: Hovedstasjon for oljevern AS
Engelsk navn: * Oil pollution authority
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap (fra 24.2.1971)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Type enhet: Nasjonal organisasjon