Montebello-senteret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1990* Nyopprettelse

Navn: Montebello-senteret
Kort navn: Montebello-senteret
Tilknytningsform: Statstilknyttet stiftelse (sentralstiftelse)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Stiftelsen Motebello-Senteret i Ringsaker kommune, Hedmark er opprettet av staten v/ Sosialdepartementet.

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Virksomheten bygger på at kreftsykdom er mer enn fysisk lidelse. Montebello-Senteret skal i tillegg til målrettede kurs for kreftpasienter og deres pårørende, også nyttes til kurs for personell som arbeider med kreftrammede familier og med kreftforskning. I samarbeid med Radiumhospitalet og andre relevante fagmiljøer skal Montebello-Senteret være et kompetansesenter i arbeidet med langtidsbivirkninger etter kreft og kreftbehandling.
______________________________________________________________

Fra St.prp.nr.23 1990-91, s. 5: «Overdragelse av Mesnalien Kursted til stiftelsen Montebello-senteret. Staten eier i dag det nedlagte Mesnalien Kursted i Ringsaker kommune. I St.meld.nr.47 1986-87 er det bl.a. redegjort for fremtidig bruk av eiendommen. Planleggingen har resultert i etableringen av stiftelsen Montebello-senteret. Stiftelsen etableres høsten 1990 av staten v/Sosialdepartementet.»

Eiendommen ble overdratt til stiftelsen 1.1.91. Mesnalien Kursted ble for øvrig overtatt av staten i 1987.Montebello-senteret er landets første helse- og rehabiliteringssenter for kreftrammede. Senteret er for hele landet og gir aktiv rehabilitering, meningsfull rekreasjon, opplæring og informasjon til kreftpasienter og deres familier. Formålet er å bedre pasientenes muligheter til å mestre sitt daglige liv. Senteret gir tilbud både til pasienter og pårørende.

Montebello-senteret ligger i naturskjønne omgivelser i Mesnali ved Lillehammer.

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.