Den Nationale Scene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1970* Nyinnskrevet

Navn: Den Nationale Scene
Kort navn: DNS
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1301 Bergen

Den Nationale Scene ble opprinnelig grunnlagt av Ole Bull i 1850.NB: Årstall for etablering av statlig as er usikkert… I henhold til St.meld.nr.3 Statsrekneskapen (div. år) er statens eierandel i selskapet som mottar tilskud over statsbudsjettet 66,67%. De resterende 33,33% eies av Hordaland fylkeskommune Se også NOU 2002: 8 «Etter alle kunstens regler»

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Lokalisering: 1201 Bergen

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Lokalisering: 1201 Bergen

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet
Lokalisering: 1201 Bergen

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Lokalisering: 1201 Bergen

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.