Statsarkivene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

25.03.1904* Nyopprettelse

Navn: Statsarkivene
Kort navn: Statsarkivene
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Riksarkivet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Riksarkivaren var leder for Riksarkivet. Ved instruks gitt ved Kronprinsreg.res. 25.3.1904 ble han i tillegg etatssjef for Arkivvesenet (fra 1935 Arkivverket), bestående av Riksarkivet og de to stiftsarkivene (fra 1919 kalt statsarkiver) i Trondheim (1851-) og Bergen (1884-), som tidligere sorterte under vedkommende stiftsdireksjon. Stiftsarkiverne i Kristiania ble opprettet 1914. Arkivet dekket de lokale embetsarkivene fra Hamar, Kristiania og Kristiansand stift. Statsarkivet i Hamar ble vedtatt opprettet 13. juli 1917. I 1919 skiftet Stiftsarkiverne i Kristiania navn til Statsarkivet i Kristiania, og fra 1924 Statsarkivet i Oslo. Statsarkivet i Kristiansand sto ferdig i 1934-,

Av nyere statsarkiv ble Statsarkivet i Stavanger opprettet i 1970- . Forløperen var Statsarkivkontoret i Stavanger etablert i 1949. Statsarkivet i Tromsø i ble etablert i 1987-. Forløperen var Statsarkivkontoret i Tromsø, etablert i 1952. Dette kontoret var administrativt underlagt Statsarkivet i Trondheim. Statsarkivet i Kongsberg ble opprettet i 1992-.

Arkivverket omfatter også Samisk arkiv fra 2007- og Norsk helsearkiv fra 2010- .

01.01.2005 Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe
Relaterte enheter:
  • Samisk Arkiv

Riksarkivaren overtok fra 1.1.2005 forvaltningsansvaret for Samisk Arkiv. Samisk Arkiv er fra 1.1.1995 organisert som en stiftelse med bevilgninger over statsbudsjettet. Samisk Arkiv får også tilskudd fra Kautokeino kommune.
De andre statsarkivene:

Statsarkivet i Oslo
Statsarkivet i Hamar
Statsarkivet i Kristiansand
Statsarkivet i Bergen
Statsarkivet i Trondheim
Statsarkivet i Stavanger (fra omlag 1957)
Statsarkivet i Tromsø (fra omlag 1972)
Statsarkivet i Kongsberg (fra omlag 1993)

01.11.2016 Består via omorganisering

Arkivverket omorganiseres fra en geografisk organisasjonsstruktur til en funksjonell struktur. En vesentlig effekt av dette er at hverken Riksarkivet eller Statsarkivene er organisatoriske enheter, men er mer å betrakte som arbeidssteder. Oppgavene løses nasjonalt, og så er det noen få tjenester som er stedbundet, som frembringing av fysisk arkivmateriale som gjøres tilknyttet materialets plassering.

Funksjonsinndeling:
- Strategi og styring
- Kommunikasjons og formidling
- Innovasjon
- Forvaltning
- Publikum
- Norsk Helsearkiv
- Interne tjenester
- Samisk arkiv

Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.