Arkivverket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 77 83 160 72 59 131 5 24 29
1981 85 86 171 76 57 133 9 29 38
1982 73 90 163 67 57 124 6 33 39
1983 86 90 176 77 54 131 9 36 45
1984 77 84 161 68 52 120 9 32 41
1985 78 78 156 70 54 124 8 24 32
1986 74 75 149 70 48 118 4 27 31
1987 76 77 153 66 52 118 10 25 35
1988 79 82 161 70 57 127 9 25 34
1989 84 90 174 77 62 139 7 28 35
1990 77 93 170 68 70 138 9 23 32
1991 78 94 172 67 72 139 11 22 33
1992 88 100 188 79 72 151 9 28 37
1993 85 106 191 76 74 150 9 32 41
1994 82 103 185 76 76 152 6 27 33
1995 90 108 198 86 83 169 4 25 29
1996 92 123 215 88 90 178 4 33 37
1997 87 114 201 83 85 168 4 29 33
1998 91 113 204 88 85 173 3 28 31
1999 95 121 216 86 81 167 9 40 49
2000 94 123 217 84 84 168 10 39 49
2001 94 121 215 81 85 166 13 36 49
2002 99 127 226 90 91 181 9 36 45
2003 100 128 228 92 90 182 8 38 46
2004 99 119 218 91 82 173 8 37 45
2005 105 135 240 96 93 189 9 42 51
2006 114 129 243 104 95 199 10 34 44
2007 115 137 252 105 101 206 10 36 46
2008 113 128 241 103 96 199 10 32 42
2009 115 132 247 109 91 200 6 41 47
2010 122 131 253 116 101 217 6 30 36
2011 127 141 268 117 108 225 10 33 43
2012 139 143 282 126 101 227 13 42 55
2013 147 154 301 133 117 250 14 37 51
2014 152 161 313 139 124 263 13 37 50
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 40 41 43 39 41 27 40 38
1981 42 41 42 43 40 42 35 43 41
1982 43 41 42 44 40 42 33 43 42
1983 43 43 43 44 43 43 30 43 40
1984 42 42 42 43 41 42 32 43 41
1985 42 43 43 44 43 44 27 42 38
1986 42 43 43 43 44 43 42 41
1987 42 46 44 43 45 44 31 46 41
1988 41 44 43 42 44 43 35 43 41
1989 42 43 43 43 44 43 36 42 41
1990 44 43 44 44 44 44 39 42 41
1991 44 45 45 45 45 45 39 46 44
1992 43 45 44 44 46 45 41 42 42
1993 43 45 44 44 46 45 39 44 43
1994 45 46 46 44 46 45 49 47 47
1995 45 45 45 44 44 44 48 48
1996 45 45 45 45 45 45 44 43
1997 47 45 46 47 45 46 45 45
1998 46 46 46 46 46 46 46 46
1999 47 47 47 47 47 47 40 47 45
2000 47 47 47 47 48 48 40 47 45
2001 47 49 48 48 49 48 43 49 48
2002 47 49 48 47 49 48 43 48 47
2003 47 49 48 47 49 48 48 48 48
2004 48 49 49 49 50 49 47 48 48
2005 49 49 49 49 48 49 49 49 49
2006 49 49 49 49 48 48 53 52 52
2007 48 49 49 48 48 48 48 51 51
2008 49 50 50 50 49 49 45 52 51
2009 50 50 50 50 51 50 51 49 49
2010 49 50 49 49 49 49 50 50 50
2011 50 50 50 50 49 50 48 53 52
2012 50 50 50 50 49 49 51 51 51
2013 50 49 49 49 48 49 54 49 50
2014 50 49 49 50 48 49 55 51 52

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1935* Navneendring

Navn: Arkivverket
Kort navn: Arkivverket

01.11.2016* Består via omorganisering

Arkivverket omorganiseres fra en geografisk organisasjonsstruktur til en funksjonell struktur. En vesentlig effekt av dette er at hverken Riksarkivet eller Statsarkivene er organisatoriske enheter, men er mer å betrakte som arbeidssteder. Oppgavene løses nasjonalt, og så er det noen få tjenester som er stedbundet, som frembringing av fysisk arkivmateriale som gjøres tilknyttet materialets plassering.

Funksjonsinndeling:
- Strategi og styring
- Kommunikasjons og formidling
- Innovasjon
- Forvaltning
- Publikum
- Norsk Helsearkiv
- Interne tjenester
- Samisk arkiv

Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.