Skatteetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

28 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2005 På ære og samvittighet. Skatteetatens historie etter 1892. Haugen, Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Digitalisering : farvel til regional stat? : en kvalitativ komparativ casestudie av Arkivverket, Skatteetaten og Statens vegvesen. Lotsberg, Daniel og Ola Lindberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Identitet i offisielle selvskildringer : kommunisert, men ikke praktisert? En casestudie om oversettelse av Skatteetatens verdier Krag, Stine Victoria
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Identitet i offisielle selvskildringer : kommunisert, men ikke praktisert? En casestudie om oversettelse av Skatteetatens verdier Krag, Stine Victoria
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Offentlige servicekontor: hvordan reagerer statlige etater på et moderniseringsprosjekt initiert av sentrale myndigheter? Melhus, Ole Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Maktforhold i møte mellom offentlig forvaltning og publikum. - En komparativ studie av skatteetaten, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten. Haugen, Nina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Kunnskap og erfaring - alltid en ressurs? En komparativ studie av Rikstrygdeverkets TRESS 90­ prosjekt og Skattedirektoratets FLID-prosjekt. Mathisen, Kim J.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 En analyse av rosa-prosjektet. Omorganiseringsprosessen i skatte- og avgiftsetaten. Ekern, Anne Cathrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Ansattes opprykksmuligheter i offentlige etater. En studie av ansatte i Skatteetaten og Televerket. Opdalshei, Ole Alexander
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Forholdet mellom den enkelte og offentlige regulerende etater. En studie i publikums erfaring med skatteetaten, bygningsetaten og kommunale reguleringssaker. Bjørn, Øyvin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Tiltak og konsekvens. En analyse av skatteutjamningsordningen 1936-77. Herstad, Harry
Notat 2013 Forvaltningsdomstoler i Norge? Kort gjennomgang av begreper og synspunkter Kalleberg, Annemor, Peter Bøgh, Kristian Kjøllesdal og Harald Nybøen
Notat 2002 Mål- og resultatstyring gjennom statlige budsjettreformer. Ørnsrud, Ingvild
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1990 Skattereformen - trenger vi den? Hagen, Kåre P.
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2015 NOU 2015: 12 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Første delutredning Jon Petter Rui (Leder), Sven Arild Damslora, Frank Hana, Kristin Holberg, Else-Cathrine Lund, Susanne Munch, Thore Atle Roaldsøy, Halvor Sigurdsen, Hege Stokmo, Amund Utne
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2012 Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2010 Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor. Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles Bjørn Holstad, Jan Sørgård, Øivind Langeland, Mona Naomi Lintvedt, Sølvi Andersen Kirkemo, Jon Ølnes, Kristin Kopland, Kirsti Berg
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2007 NOU 2007: 12 Offentlig innkreving Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen
Rapport 2005 Efficiency and Productivity of Norwegian tax Offices Førsund, Finn R., Kittelsen, Sverre A.C., Lindseth, Frode
Rapport 2004 NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving Nils-Henrik Mørch von der Fehr (leder), Sandra Riise, Lars Detlie, Anne Lise Fimreite, Bente Fylken, Jan Magnus, Bjørn Røse
Rapport 2001 Aktivitetsmåling og Atferdskontroll - En studie av mål og resultatstyring gjennom Økonomiregelverket for staten. Helgesen, Sture Berg
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1997 Ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad under forsøket på omorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen i Norge Fløtre, Asgeir