Tolletaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1378 521 1899 1375 356 1731 3 165 168
1981 1364 559 1923 1362 374 1736 2 185 187
1982 1322 575 1897 1321 377 1698 1 198 199
1983 1322 613 1935 1320 406 1726 2 207 209
1984 1298 626 1924 1296 419 1715 2 207 209
1985 1179 643 1822 1175 436 1611 4 207 211
1986 1235 710 1945 1227 489 1716 8 221 229
1987 1178 715 1893 1165 499 1664 13 216 229
1988 1113 717 1830 1096 503 1599 17 214 231
1989 1094 734 1828 1080 526 1606 14 208 222
1990 1068 767 1835 1058 540 1598 10 227 237
1991 1005 772 1777 995 541 1536 10 231 241
1992 999 770 1769 981 538 1519 18 232 250
1993 967 760 1727 947 532 1479 20 228 248
1994 955 780 1735 939 533 1472 16 247 263
1995 961 809 1770 948 586 1534 13 223 236
1996 973 848 1821 955 618 1573 18 230 248
1997 943 837 1780 920 601 1521 23 236 259
1998 929 833 1762 892 583 1475 37 250 287
1999 918 852 1770 881 614 1495 37 238 275
2000 938 857 1795 900 606 1506 38 251 289
2001 955 869 1824 916 609 1525 39 260 299
2002 924 855 1779 898 616 1514 26 239 265
2003 925 843 1768 894 609 1503 31 234 265
2004 943 833 1776 912 616 1528 31 217 248
2005 922 811 1733 892 597 1489 30 214 244
2006 926 813 1739 898 597 1495 28 216 244
2007 919 834 1753 890 616 1506 29 218 247
2008 925 842 1767 893 638 1531 32 204 236
2009 941 882 1823 915 721 1636 26 161 187
2010 966 887 1853 934 732 1666 32 155 187
2011 994 911 1905 954 732 1686 40 179 219
2012 999 911 1910 956 742 1698 43 169 212
2013 1003 903 1906 955 746 1701 48 157 205
2014 1013 914 1927 963 766 1729 50 148 198
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47 39 45 47 35 44 48 48
1981 46 38 44 46 35 44 46 46
1982 46 38 44 46 34 43 46 46
1983 45 38 43 45 33 42 46 46
1984 45 37 42 45 33 42 46 46
1985 44 37 41 44 33 41 45 44
1986 44 36 41 44 32 41 34 44 44
1987 44 36 41 44 33 41 39 43 43
1988 43 36 40 43 33 40 38 43 43
1989 42 36 39 42 33 39 38 43 43
1990 40 35 38 40 33 38 36 41 41
1991 39 36 38 40 34 38 34 41 41
1992 39 36 38 39 34 38 36 41 40
1993 39 37 38 39 35 38 37 41 41
1994 38 36 38 38 35 37 37 40 40
1995 38 36 37 38 35 37 38 41 41
1996 38 36 37 38 35 37 37 41 40
1997 38 37 37 38 36 37 41 40 40
1998 38 37 38 38 36 37 43 39 39
1999 38 37 38 38 37 37 45 39 40
2000 39 38 38 38 37 38 46 39 40
2001 39 38 39 39 37 38 44 39 40
2002 40 39 39 40 38 39 43 40 40
2003 41 40 40 40 39 40 45 40 40
2004 41 40 41 41 40 40 44 41 41
2005 42 41 41 42 41 41 44 41 41
2006 43 42 42 42 41 42 45 42 42
2007 43 42 42 43 42 42 48 43 43
2008 43 42 43 43 42 43 50 44 45
2009 44 42 43 43 42 43 51 45 46
2010 44 43 43 43 42 43 54 46 48
2011 44 42 43 44 42 43 53 45 47
2012 45 43 44 44 42 43 54 46 47
2013 45 43 44 45 43 44 53 46 48
2014 45 43 44 45 43 44 54 47 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1974* Navneendring

Navn: Toll- og avgiftsetaten
Kort navn: Toll- og avgiftsetaten

01.01.2004* Består via omorganisering

Ny organisering av Tollvesenet
Omorganisering av lokalforvaltinga gjennom 2003. Ved årsskiftet vert ti tolldistrikt lagt ned for å gjennoppstå som seks tollregionar.

Tollregion Aust-Noreg
Tollregionen omfattar fylka Østfold, Hedmark og Oppland.
ENDRINGAR SOM FØLGJE AV OMORGANISERINGA:
1. januar 2004:
> Hedmark og Oppland tolldistrikt vert slått
saman med Østfold tolldistrikt.
> Kongsvinger vert gjort om frå distriktstollstad til tollstad.
1. april 2004:
> Tollstadene i Gjøvik og Moss vert lagt ned. Med ny organisering har tollregionen einingar i Fredrikstad/Svinesund (regiontollstad), på Kongsvinger, Hamar, Ørje, Åsnes og Østby. I tillegg utfører dei svenske einingane Svinesund, Högen, Hån, Eda, Vittjärn og Idre tenester for Tollvesenet.

Tollregion Oslo og Akershus
Tollregionen omfattar fylka Oslo og Akershus.
ENDRINGAR SOM FØLGJE AV OMORGANISERINGA
Ingen faktiske endringar. Tollregion Oslo og Akershus har tidlegare gjennomgått fleire omorganiseringsprosessar.
Tolldistrikta Oslo og Akershus vart slått saman til eitt distrikt i 1998.

Tollregion Sør-Noreg
Tollregionen omfattar fylka Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.
ENDRINGAR ETTER OMORGANISERINGA
1. januar 2004:
> Drammen vert omgjort frå distriktstollstad til tollstad.
> Tollstaden i Arendal vert lagt ned.
I løpet av 2004:
> Tollstadene i Tønsberg, Sandefjord og Larvik vert slått saman.
Etter omorganiseringa har tollregionen einingar i Kristiansand (regiontollstad), Drammen, Skien og Sandefjord.

Tollregion Vest-Noreg
Tollregionen omfattar fylka; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
ENDRINGAR SOM FØLGJE AV OMORGANISERINGA
1. januar 2004:
> Stavanger vert gjort om frå distriktstollstad til tollstad.
> Måløy vert gjort om frå tollstad til kontroll- og ekspedisjonseining under Ålesund tollstad.
13. februar 2004:
> Tollstadene i Odda og på Stord vert lagt ned.
14. mai 2004:
> Tollstaden i Florø vert lagt ned.
18. juni 2004:
> Tollstadene i Molde og Kristiansund vert lagt ned.
Etter omorganiseringa har tollregionen einingar i Bergen (regiontollstad), Egersund, Stavanger, Haugesund, Måløy og Ålesund.

Tollregion Midt-Noreg
Tollregionen omfattar fylka Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
ENDRINGAR ETTER OMORGANISERINGA
1. januar 2004:
> Trøndelag og Møre tolldistrikt vert delt, og Trøndelag slått saman med Nordland tolldistrikt.
> Bodø vert gjort om frå distriktstollstad til tollstad.
> Bjørnfjell ekspedisjons- og kontrolleining vert slått saman med Narvik tollstad.
1. april 2004:
> Steinkjer vert gjort om frå tollstad til kontrolleining under Trondheim regiontollstad.
> Mosjøen tollstad vert lagt ned.
1. juni 2004:
> Sortland tollstad vert lagt ned.
Etter omorganiseringa har tollregionen einingar i Trondheim (regiontollstad), Steinkjer, Mo i Rana, Vauldalen, Junkerdal, Bodø og Narvik/Bjørnfjell. I tillegg utfører dei svenske einingane på Storlien, Tärnaby og Gäddede teneste for Tollvesenet.

Tollregion Nord-Noreg
Tollregionen omfattar fylka Troms og Finnmark.
ENDRINGAR ETTER OMORGANISERINGA
01. juli 2004:
> Vadsø vert gjort om frå tollstad til kontrolleining under Kirkenes tollstad.
01. juli 2004:
> Alta tollstad og kontrolleiningane i Honningsvåg, Båtsfjord og Vardø vert lagt ned.
Etter omorganiseringa har tollregionen einingar i Tromsø (regiontollstad), Harstad Hammerfest, Kirkenes, Helligskogen, Polmak og Vadsø. I tillegg utfører dei finske einingane på Karigasniemi, Kivilompolo og Utsjok tenester for Tollvesenet.

Kilde: Årsmelding 2003

01.01.2016 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten
Pressemelding | Dato: 08.01.2016 | Nr: 1/2016 Finansdepartementet
Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tolletaten-styrkes-og-nye-oppgaver-for-skatteetaten/id2469716/

01.01.2016* Navneendring

Navn: Tolletaten
Kort navn: Tolletaten

I mars 2014 kunngjorde den norske regjeringen at ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved innførsel av varer skulle flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Det ble flyttet ca. 335 ansatte til Skatteetaten i forbindelse med oppgaveoverføringen.

I statsbudsjettet for 2016 lanseres videre en av tidenes satsinger på grensekontrollen i Norge. Det skal ansettes 123 nye ansatte i grensekontrollen

Fra 1.1.2016 ble navnet endret til Tolletaten.

01.01.2017* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

01.06.2019 Består via omorganisering

Omorganisering i Tolletaten
1. juni 2019 ble Tolletaten omorganisert med et direktorat og to landsdekkende fagdivisjoner. Dette er trinn 1 i en omorganiseringsprosess. Trinn 2 av omorganiseringen ble iverksatt 1. oktober 2020.

Den nye organisasjonsmodellen går fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

Grensedivisjonen har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene. Divisjonsledelsen vil plasseres i Mosseområdet.

Vareførselsdivisjonen har blant annet ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging. Divisjonsledelsen er plassert i Bergen.

Kilde: toll.no
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/om-oss/omorganisering-i-tolletaten/

01.10.2020* Består via omorganisering

Omorganiseringen gjennomført i to trinn
Trinn 1 ble iverksatt 1. juni 2019 og Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

Trinn 2 iverksettes 1. oktober 2020 og innebærer større endringer i hele organisasjonen, blant annet endring av organisasjonsstruktur og innplassering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon.

Kilde: toll.no
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/nyheter/2020/tolletaten-med-ny-organisering-fra-1.-oktober/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.