Sivilt beredskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 317 179 496 317 126 443 53 53
1981 317 192 509 316 135 451 1 57 58
1982 313 197 510 310 132 442 3 65 68
1983 314 204 518 308 132 440 6 72 78
1984 305 214 519 298 126 424 7 88 95
1985 303 211 514 296 123 419 7 88 95
1986 301 208 509 295 118 413 6 90 96
1987 308 202 510 303 120 423 5 82 87
1988 289 204 493 281 127 408 8 77 85
1989 303 255 558 292 140 432 11 115 126
1990 294 253 547 281 136 417 13 117 130
1991 293 260 553 284 139 423 9 121 130
1992 283 258 541 272 137 409 11 121 132
1993 270 255 525 265 136 401 5 119 124
1994 262 248 510 257 138 395 5 110 115
1995 262 238 500 256 130 386 6 108 114
1996 257 214 471 253 130 383 4 84 88
1997 267 216 483 261 128 389 6 88 94
1998 269 209 478 262 121 383 7 88 95
1999 255 202 457 249 119 368 6 83 89
2000 250 206 456 244 120 364 6 86 92
2001 265 194 459 247 117 364 18 77 95
2002 266 189 455 250 117 367 16 72 88
2003 272 192 464 254 117 371 18 75 93
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47 47 47 47 46 47 49 49
1981 47 46 47 47 44 46 49 49
1982 48 46 47 48 45 47 48 48
1983 47 46 47 47 45 47 50 48 48
1984 47 46 47 47 46 47 50 46 46
1985 47 46 47 47 46 47 50 46 47
1986 47 46 47 47 47 47 52 46 46
1987 47 47 47 47 47 47 55 46 47
1988 48 46 47 48 45 47 51 47 48
1989 47 46 46 46 44 46 51 47 48
1990 46 45 46 46 44 46 49 46 47
1991 46 44 45 45 44 45 54 44 45
1992 46 45 45 46 44 45 49 45 46
1993 45 44 45 45 45 45 56 44 45
1994 44 44 44 44 44 44 46 44 44
1995 43 45 44 44 45 44 39 44 44
1996 44 45 45 44 45 44 45 45
1997 44 45 44 44 45 44 47 44 45
1998 44 45 44 44 45 44 51 44 45
1999 44 45 45 44 45 44 55 45 45
2000 45 45 45 44 45 44 60 44 45
2001 45 46 45 44 45 44 51 46 47
2002 45 45 45 45 45 45 52 46 47
2003 45 45 45 45 45 45 51 46 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.