Sivilt beredskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

22.08.1947* Nyopprettelse

Navn: Sivilt beredskap
Kort navn: Sivilt beredskap
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

Ved kgl.res.22.8.1947 ble Sivilforsvaret etablert som egen institusjon. Samtidig ble landet delt inn I fire sivilforsvarsinspektorater eller distrikter.

31.08.2003* Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.